Wysokość to zagrożenie

Prace na wysokościach są bardzo wymagające. Wynika to z szeregu obowiązków, których należy dopełnić. Upadek z wysokości w wielu przypadkach kończy się poważnymi urazami a nawet śmiercią. Istnieje kilka przyczyn, które w wielu przypadkach skutkują wypadkiem. Można tu wymienić między innymi brak właściwych szkoleń lub ich złe przeprowadzenie. To z kolei często niesie ze sobą brak wiedzy oraz świadomości odnośnie niebezpieczeństwa i ryzyka na danym stanowisku. Brak dostatecznych informacji, to również nieodpowiednio wykorzystywany sprzęt, co również skutkować może wypadkami. Dotyczy to sytuacji, kiedy uprząż lub liny, taśmy zabezpieczające zostały nieodpowiednio dobrane do potrzeb bądź źle zapięte. Tam gdzie praca wykonywana jest na wysokościach niezbędne jest również wykorzystanie innych zabezpieczeń. Chodzi o ochronę głowy i oferowane na ten cel kaski. Zabezpieczają nie tylko przed upadkiem. Stanowią bardzo dobrą ochronę przed spadającymi elementami. Praca na wysokości w wielu przypadkach związana jest z placami budowy. Tam gdzie jest to niezbędne powinno się odpowiednio zabezpieczyć bezpieczne ścieżki oraz trasy. Jeżeli jest to możliwe i pozwala na to przestrzeń można wykorzystać odpowiednie balustrady oraz poręcze. Kwestie bezpieczeństwa są szczególnie ważne na każdym stanowisku.

O ile w przypadku pracowników, chodzi o kwestie wykonywania zadań, to kadra kierownicza najczęściej prowadzi nadzór. Popełniając błędy w tym temacie lub ignorując niebezpieczeństwo można znacząco przyczynić się do powstania niebezpiecznej sytuacji. W takiej sytuacji, pracownik może błędnie ocenić stan zabezpieczeń, jakość sprzętu oraz wiedzę, doświadczenie podległych osób.