Bezpieczeństwo w biurze

Wiele osób uważa, że praca w biurze jest generalnie łatwa oraz bezpieczna. Należy jednak zauważyć, że również tam istnieją niebezpieczeństwa oraz ryzyko urazów i wypadków w pracy. Specyficzny charakter pracy związany często z wymuszoną pozycją na stanowisku biurowym sprawia, że wiele osób skarży się na bóle w okolicach barków, ramion oraz szyi. Podobnie jest z bólami rąk oraz oczu. Bardzo często ma to związek bezpośrednio z pracą z komputerem, który w wielu miejscach stał się ważnym elementem wyposażenia stanowiska pracy. Regulacje BHP mają za zadanie zapewnić warunki odpowiednie dla zachowania zdrowia takich osób. Dodatkowo istotne staje się zapewnienie wymogów dotyczących ergonomicznych wymagań stanowiska pracy w celu zniwelowania ewentualnych dolegliwości. Jednocześnie zwraca się tu uwagę na konieczność zastosowania odpowiednich, nawet krótkotrwałych przerw pozwalających na odpoczynek i odejście od monotonnych czynności. W ich wyniku można z kolei podnieść lub poprawić wydajność. Ważne w tym względzie jest nie tylko odpowiedni wygląd i dostosowanie przestrzeni na stanowisku pracy. Duży wpływ ma i wykorzystane oświetlenie, co w całościowym ujęciu jest bardzo istotne.